Entreteniment

Reglament

SISTEMA DE JOC I HORARIS DE PARTITS

A) El ranking està format per 4 categories i/o grups.

B) Es juga una lligueta tots contra tots.

C) De tots els grups baixen 2 parelles a la categoria inferior i cada grup de Tercera pugen 2 parelles a Segona.

D) Totes les jornades tenen partits fixats

E) Les jornades podran ser modificades per diverses causes (climatològiques, etc.) que considere oportunes la Comissió Esportiva.

F) Les partides podran ser avançades de comú acord entre les dues parelles.

G) Les partides podran ser ajornades de comú acord entre les dues parelles. En el cas de no haver-hi acord se li ho comunicarà a la Comissió, la qual decidirà.

H) Les partides es juguen al millor de tres (3) sets, jugant-se en tots els sets un tie-break en cas d’empat a sis (6) jocs.

I) Les regles de joc seran aprovades per la Federació Espanyola de Pàdel.

J) Les partides no jugades es consideren perdudes. Cal parlar amb la Comissió en cas de lesió o de que l’altra parella no vulga jugar la partida corresponent.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ I SANCIONS

A) Els punts s’atorgaran a cada jugador individualment.

B) Partida jugada 1 punt

C) Set guanyat 1 punt

D) Partida guanyada 1 punt

 

Exemple 1

Parella A / Parella B  6/3 7/5

Parella A partida jugada(1)+sets guanats(2) + partida guanyada(1) = 4 punts.

Parella B partida jugada(1)=1 punt

 

Exemple 2

Parella A / Parella B 6/3 6/6(7-9) 4/6

Parella A partida jugada (1) +sets guanyats(1)=2 punts

Parella B partida jugada(1) + sets guanyats(2)+ partida guanyada(1)=4 punts

 

E) Partida no jugada per no presentar-se (= wo)

Parella que no es presenta -3 punts

Parella que es presenta 4 punts

F) La parella que jugue menys de quatre(4) partides mantindrà els punts que haja aconseguit, restant-li tres(-3) punts per cada partida no jugada. Les parelles que hagueren de jugar contra la parella anomenada anteriorment, obtindran la puntuació com si hagueren guanyat la partida.

G) Els punts obtinguts per cada jugador serviran com a base per a futurs tornejos tant de ranking com socials. No obstant això, la Comissió Esportiva es reserva el dret d’assignar punts a un determinat jugador en altres tornejos.

H) Existeix la possibilitat d’eliminar de la competició a les parelles amb algun wo (=no presentades). Tots tenim mòbils així que no costa res avisar a l’altra parella.

Gràcies.

1.- Els quadrants i dades de les partides seràn exposades a les instal·lacions del Club de Tenis Benigànim i al Pavelló Esportiu Municipal, i a la pàgina web.

Serà obligatori apuntar els resultats a la pròpia llista i comunicar-ho al Comité de Competició.

Cada jugador rebrà una còpia del calendari amb la inscripció de 5 €, que deurà abonar abans de començar la lliga.

2.-
Les partides podran jugar-se tant a les Instal·lacions del Club de Tenis com a les noves pistes municipals a  l´Ortisa; als horaris reservats per el campionat o al que acorden les parelles de comú acord; reservant  prèviament als telf.:

CLUB DE TENIS…….. 655.42.16.50

PAVELLÓ……………. 96.2217.027

Els horaris disponibles a les pistes de l’Ortisa seran :

Dilluns i Dimecres – 1 pista – de 17.00 a 21.30

Dissabte – 1 pista – de 09.00 a 13.30

Diumenge – dos pistes – de 16.30 a 21.00

3.- Cada jornada tindrà un termini màxim de dos setmanes per a jugar-se; els aplaçaments s´hauran de  comunicar al Comité de Competició.

la parella que sol·licite l’ajornament, tindrà que posar-se d’acord amb l’altra per jugar la partida abans de finalitzar la jornada següent; del contrari, el Comité de Competició serà el que posarà la data i l’hora, dictaminant al respecte.


Contacte amb el Comité de Competició:

    • Vicente Boscá………… 679.17.39.16

    • Jose Vte Senabre……… 615.53.53.81

    • Jose Alejandro Pellicer.. 636.95.21.70

 

Share